FANDOM


Filozofia rasy Unggoy: Kiedy masz wątpliwości, uciekaj.

Rasa Unggoy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ras serii Halo. Swoim wzrostem, wyglądem oraz głosem i sposobem bycia wywołują w wielu osobach rozbawienie.

Pochodzą z planety Balaho, znani jako Grunts są najliczniejszą rasą w znanym kosmosie (z wyjątkiem ludzi), ich rozwinięcie kulturowe jest dosyć prymitywne.

U Przymierza stoją na najniższym szczeblu wraz z Kig - Yar (Jackalami).

Download

Dołączyli do Przymierza ponieważ są ich niewolnikami (dlatego tak niechętnie walczą).

Oddychają metanem, z tego powodu noszą wielkie plecaki, które są napełnione metanem.

Z natury są dość tchórzliwe.